LOGBOEK MANAGER
Voor grip op facility ManagementLogboekmanager maakt gebruik van geautomatiseerde kwaliteitsmanagement, communicatie en planning software voor facilitair management.


Uw medewerkers zijn met de real-time verbonden met de LOGBOEK MANAGER. Samen als team werken wij continu aan de kwaliteit en efficiëntie van uw service. Daarnaast profiteren ook uw klanten en werknemers van deze digitalisatie. Hiermee biedt u ze namelijk transparantie en bouwt u vertrouwen met ze op. 

Werken met LOGBOEK MANAGER zal resulteren in minder klachten, snellere afhandeling van problemen en al met al een hogere klanttevredenheid.

  • Technische kwaliteitscontroles
  • Flexibele audits en checklisten
  • Meldingen & digitaal logboek
  • Digitale formulieren
  • Gebruikerstevredenheid
  • Onderhoudsplanning & registratie
  • Tijd- en aanwezigheidsregistratie
  • Documentmanagement
  • Sensoren & Internet of Things
  • Analyse & RapportagesSTROOMLIJN UW MELDINGEN 

Beheer uw klachten- en storingsmeldingen online met LOGBOEK MANAGER meldingenbeheer. 

VOORDELEN VAN LOGBOEK MANAGER Ingebouwde checklists en logboeken

Ingebouwde checklist en logboeken. Gebaseerd op het Bouwbesluit, het Kiwa BGB Keurmerk en RgdBoei. Veilig stellen van documentatie en historie. Vooruit plannen van onderhoud, keuringen en inspecties. Automatisch opdragen van werkzaamheden geheel geautomatiseerd. Groot gebruiksgemak door mobiel gebruik. Duidelijke rapporten en overzichtelijk dashboard

ALLES ONDER CONTROLE

In een LOGBOEK MANAGER organiseert u onder meer zaken rondom het Bouwbesluit, de brandmeldinstallaties (BMI) en ontruimingsoefeningen. In de module zijn Kiwa-checklists en digitale logboeken opgenomen. Hier kunt u uw eigen vragen- en controlelijsten eenvoudig aan toevoegen. De module is ook praktisch: lopend door uw gebouw werkt u op uw tablet of smartphone uw checklists bij, zet u opdrachten uit of meldt u werkzaamheden af.

BRANDVEILIGHEID VOOR ALLES, VOOR MENS EN GEBOUW

Zorgen dat uw gebouwen brandveilig zijn, regelt u niet op een achternamiddag. Brandveiligheid is een continu proces met veel verplichtingen. LOGBOEK MANAGER helpt u om te voldoen aan de (wettelijke) brandveiligheidsvoorschriften en geeft aan waarvoor u maatregelen moet treffen. U signaleert de deadlines en wijst verantwoordelijkheden en budgetten toe.

ZICHT OP KWALITEIT EN KWANTITEIT VAN UW WAARDEVOLLE BEDRIJFSMIDDELEN

Met de LOGBOEK MANAGER module Middelenbeheer weet u waar uw bedrijfsmiddelen zich bevinden en in welke staat ze verkeren, in kwantiteit én kwaliteit. De LOGBOEKMANAGER registreert, classificeert en bewaakt volledig automatisch (wettelijke) controles, keuringen en onderhoud. Daarmee houdt u uw middelen procesmatig in de grip.

MEER INZICHT, MEER SNELHEID

Duidelijk communiceren over klachten, wensen, informatieaanvragen en storingen LOGBOEKMANAGER houdt klanten tevreden. 

MET LOGBOEKMANAGER VOOR ELK PROCES EEN OPLOSSING

LOGBOEK MANAGER is modulair opgezet en draait in de cloud. Met diverse modules kunt u zelf bepalen welke processen u als eerste wilt optimaliseren. Grote kracht van LOGBOEK MANAGER is dat wij relaties leggen met uw andere processen. Wel zo efficiënt.

Wij horen graag waarmee wij u het beste van dienst kunnen zijn, waarmee wij elkaar kunnen versterken. Voor het maken van een kennismakingsafspraak zie onderstaand contactformulier.


Enkele voorbeelden van SUPPORT modules die u kunt inzetten voor uw organisatie:

                                                               

 


 


LOGBOEKMANAGER

ONLINE-LOGBOEKEN

PROJECTADMINISTRATIE

MELDINGEN BEHEER

CONTRACT BEHEER

- Onderhoud-portaal

ONDERHOUD BEHEER

- Reparatie-portaal

- Onderhoudsplan

Huismeester-support

- Conditie meting


- actualiseren/upgraden


MIDDELEN BEHEER


OFFERTE BEHEER


Begroten 


VEILIGHEID BEHEER


ENERGIE BEHEER


LEGIONELLA PREVENTIE


SLEUTEL/TOEGANG BEHEER


LEVERANCIERS BEOORDELINGEN

"REKEN  OP ONZE EXPERTISE EN ONS NETWERK VAN ERVAREN ADVISEURS"

LOGBOEK BEHEER 

In u logboek registreert u alle documenten die voor u bedrijfsvoering van belang zijn. Hierdoor altijd 24/7 beschikbaar bij welke calamiteit ook. Brandmeld/Ontruimings-installaties, plattegronden, vergunningen, goedkeuringen, gevaarlijke stoffen overzichten, ontruimingsplan, vluchtweg plattegronden, brandscheidingen/compartimentering, brieven controle ‘brandveilig gebruik’ en certificaten. 

Kortom alles bij elkaar en uitermate goed beveiligd.


Wij werken met geavanceerde online software om alle aanwezige installaties in een gebouw, conform de huidige regelgeving en normen efficiënt te beheren en te onderhouden.


 Hiermee kunnen naast brandmeldinstallaties, ook de logboeken van andere installaties worden bijgehouden zoals:

NoodverlichtingLiftinstallaties 

VerwarmingBrandmelding


Ontruiming type A

Brand slang haspels


Ontruiming type B 

Blusmiddelen

Koeling-Airco

Legionella-beheer

Inbraak-Alarm

Sprinkler

Brandwerende doorvoeringen

Toegangscontrole

BHVOVERZICHT IS CRUCIAAL

Al uw leveranciers plaatsen, onafhankelijk en onzichtbaar voor elkaar, hun documenten in uw locaties. Een LOGBOEK geeft automatisch een seintje aan u, de leverancier en/of beheerder wanneer het controle/inspectie onderhoud of maandelijks beheer plaats dient te vinden, wanneer onderhoudstermijnen naderen en wanneer er een storing te lang openstaat. FACILITY MANAGER

De facilitair manager heeft een totaaloverzicht, desnoods van meerdere installaties en locaties tegelijk, waarbij in één oogopslag over alle documenten en bijbehorende informatie wordt beschikt. Het oude papieren logboek binnen facilitair beheer behoort definitief tot het verleden.

BHV

De handleiding van de brandmeldinstallatie maar ook certificaten, ontruimingsplattegronden, en tekeningen van installaties zijn direct en met één druk op de knop in te zien. Ontruimingsplannen kunnen vanuit ONLINE-LOGBOEKEN verzonden worden naar nieuwe medewerkers of bezoekers.

OP-TAKEN

Maandelijkse uitvoering van de OP-Taken wordt geregistreerd via het digitaal beheerformulier, conform de NEN2654. Vergeten kan niet meer doordat er maandelijks een mail gestuurd wordt indien deze niet is geregistreerd.

BRANDMELDINSTALLATIE

Op de brandmeldinstallatie is een sticker met een QR-code en een servicecode aangebracht. De (QR) Quick Response-code is te scannen met behulp van een tablet of smartphone met internetverbinding. U heeft dan direct toegang tot de meest opgevraagde gegevens zoals logboek, certificaten, rapport van oplevering en een jaaroverzicht van het uitgevoerde beheer conform NEN2654.

BEHEER

LOGBOEK geeft voor beheer automatisch aan of er een handleiding en/of installatietekening aanwezig is en geeft een overzicht van alle openstaande en uitgevoerde werkzaamheden. 

LEVERANCIERS

LOGBOEK is gebouwd in meerdere niveaus. Voor alle verschillende leveranciers werken in hun eigen Online-logboek, niet zichtbaar voor elkaar. Service en onderhoudsbonnen worden rechtstreeks geüpload en ter plekken worden ingevuld en verwerkt. U heeft hierdoor geen aparte servicetool voor nodig. Alle registratie loopt via dit systeem.De handleiding van de brandmeldinstallatie maar ook certificaten, ontruimingsplattegronden, en tekeningen van installaties zijn direct en met één druk op de knop in te zien.

INSTALLATEUR

Elke installateur van de brandmeldinstallatie en de onderhoudsmonteur van de noodverlichting werken in hun eigen laag, niet zichtbaar voor elkaar. Een middelgrote installatie is binnen korte tijd volledig in te voeren waarbij zelfs automatisch een functiematrix kan worden samengesteld. LOGBOEK geeft ook aan welke documenten nog ontbreken bij de installatie om gecertificeerd of opgeleverd te kunnen worden.

VEILIGHEID VERZEKERD

Het Systeem is van LOGBOEKMANAGER is goed beveiligd, gegevens worden versleuteld verzonden, met HTTPS. Standaard bij o.a. betalingstransacties. Ook voor uw verzekeraar zijn de de actuele gegevens 24/7 beschikbaar en kunnen niet verloren gaan. 


Inzicht in openstaande reparatie/storingen

GEAUTOMATISEERDE MELDINGEN VOOR ONDERHOUD EN BEHEER

Inzicht in de status van alle installaties

ALTIJD DE JUISTE ACTUELE GEGEVENS


 

ONLINE VERWERKEN VAN RAPPORTAGE U regelt en coördineert zelf de onderhoudswerkzaamheden en handelt de storingen en reparaties aan de betreffende onderdelen geheel zelf af. Onderhoud zelf de contracten met de verschillende onderaannemers.

Wij zien toe dat deze volgens de jaarplanning worden uitgevoerd en geregistreerd in de logboeken.LOGBOEK MANAGER ON-SITE

LOGBOEK MANAGER komt ON-SITE voor support ondersteuning per dag/week/maand/kwartaal/jaar.  

De Logboek manager coördineert de onderaannemers voor uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en controleert de volledige logboek registratie. Wij beheren en controleren u logboeken en sturen de onderaannemers aan.    

 Volledige dienstverlening onderhoud, inkoop, projecten, afhandeling storingen en reparaties, management facilitaire dienst.  We willen de bedrijfszekerheid vergroten door de juiste ontzorging in logboek management aan te bieden die volledig aansluit bij u organisatie.
 
En nemen graag de tijd om naar u te luisteren en een individueel ontzorg pakket aan te bieden dat het best aansluit op u behoeften.